80 Biblijos eilučių skatinimas tęsti

Biblija yra labiausiai paplitusi ir skaitomiausia knyga pasaulyje. Siūlo daug žinių ir išminties, praturtinančios skaitytojų gyvenimą, nenuostabu, kad šiuo metu yra milijardai egzempliorių.

Gyvenimas be padrąsinimo dažnai atrodys beprasmis ir varginantis. Lengva pasijusti priblokšti, kai tik eina sunkiai. Negana to, trūksta padrąsinimo jūsų gyvenime sužlugdys jūsų tikėjimą ir privers patikėti, kad jokia aukštesnė jėga neprižiūri jūsų gerovės.

Nėra per didelio iššūkio tiems, kurie kasdien puoselėja savo tikėjimą. Nepaisant nelaimių, galite pakilti aukščiau, įveikti bet kokią kliūtį ir gyventi be baimės, skaitydami paprastus Biblijos fragmentus.Daugeliui Biblija yra šių tiesų priminimas ir skatina pasitikėti aukštesne jėga ir gyvenimo gerumu.

Jordanijos belforto grynoji vertė, kol jis nebuvo sugautas

Turinys

Biblijos skaitymo nauda

Biblijos citatos ir eilutės

Skaitant Bibliją galima gauti begalę privalumų.

Maitinimas

Jūsų dvasiai reikia tiek pat maitinimo, kiek jūsų fiziniam kūnui. Jūsų dvasinis gyvenimas paveiks jūsų charakterį ir santykį su pasauliu. Biblijos žodžių maitinamoji jėga galite gyventi pilnai kiekvieną dieną.

aš tave labai myliu memus

Jėga

Tamsos metu Biblijos eilučių apmąstymas gali suteikti vilties ir patarimo. Tai gali padidinti jūsų atsparumą depresijai, nerimui ir neigiamoms mintims. Padrąsinantys žodžiai gali atgaivinti jūsų dvasios stiprybę, kad galėtumėte susidurti su bet kokiais iššūkiais, kurie jums gali kilti.

Vidinė ramybė

Atrodo, kad viskas šiuolaikinėje visuomenėje yra kliūtis pasiekti vidinę ramybę. Skaitydami Bibliją galime suteikti ramybę. Nesvarbu, ką išgyvename, tai gali suteikti mums galimybę išlaikyti taiką tarp iššūkių, kuriuos mums kelia gyvenimas.

Nurodymai

Nesvarbu, ar išgyvenate meilės problemas, ar finansines bėdas, ar tiesiog jaučiatės mėlynas, Biblijoje galite rasti paguodos ir įkvėpimo. Turėdami omenyje šventraščius, turėsite drąsos kontroliuoti savo gyvenimą ir nukreipti jį teisinga linkme.

TV laidas žiūrėti prieš mirtį

Kantrybė

Biblijos ištraukos ugdo kantrybę ir pasitikėjimą Dievo planu. Jei jaučiatės priblokšti, šie padrąsinimo žodžiai gali palengvinti jūsų nerimą keliantį protą ir padėti suprasti prasmę už visko, ką išgyvenate. Biblija jums primena, kad jūsų kovos galiausiai bus to vertos.

Skatinimo svarba

Biblijos citatos ir eilutės

Sužinokite, ką Biblija sako apie skatinimo svarbą.

bob ross cituoja šviesiai ir tamsiai

Tai ugdo jūsų tikėjimą.

Gyvenimas ne visada yra vaivorykštės ir drugeliai. Bėdų metu lengva pasiduoti ir prarasti tikėjimą. Būtent todėl skatinimas yra svarbus. Teigiamų žodžių galia gali performuoti tai, kaip jūs suvokiate gyvenimą ir puoselėjate savo tikėjimą. Tai verčia labiau stengtis ir pasitikėti Dievo planu už jus, o ne pasiduoti.

Prideda gyvenimui prasmę.

Padrąsinimas suteikia naują prasmę sunkumams, kuriuos patiriate gyvenime. Tai leidžia mažiau bijoti nesėkmių. Tai leidžia jums pamatyti savo situaciją pozityviau ir iš naujo įvertinti savo gyvenimą. Dar svarbiau, kad tai suteikia drąsos pretenduoti į gyvenimą, kurį Dievas sukūrė tau.

Toliau pateikiamos skatinamosios Biblijos eilutės, leidžiančios jus tęsti, kai eina sunkiau:

Įkvepiančios ir pakylėjančios Biblijos eilutės

Biblijos citatos ir eilutės

 1. 'Meilė yra kantri meilė yra maloni. Tai nepavydi, nesigiria, nesididžiuoja. Tai negerbia kitų, nėra savęs ieškojimas, nėra lengvai supykdomas, neužsirašo apie skriaudas “. - 1 Korintiečiams 13: 4-5
 1. „Džiaukis visada, melskis nuolat, dėkok bet kokiomis aplinkybėmis; nes tai yra Dievo valia tau Kristuje Jėzuje “. - 1 Tesalonikiečiams 5: 16-18
 1. Šie įsakymai, kuriuos jums šiandien duodu, turi būti jūsų širdyse. Sužavėk juos savo vaikais. Kalbėkite apie juos, kai sėdite namuose ir eidami keliu, atsigulę ir atsikėlę “. - Įst 6, 6–7
 1. „Nesijaudinkite dėl nieko, bet kiekvienoje situacijoje malda ir peticijomis, dėkodami pateikite savo prašymus Dievui. Ir Dievo ramybė, peržengianti bet kokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje “. - Filipiečiams 4: 6–7
 1. „Todėl sakau jums, kad ir ko prašytumėte maldoje, tikėkite, jog gavote, ir tai bus jūsų“. - Morkaus 11:24
 1. „Viską daryk mylėdamas“. - 1 Korintiečiams 16:14
 1. „Aš meldžiuosi, kad iš savo didingų turtų jis sustiprintų jus galia per savo Dvasią jūsų vidinėje būtyje, kad Kristus tikėjimu gyventų jūsų širdyse. Aš meldžiuosi, kad būtum įsišaknijęs ir įsitvirtinęs meilėje “. - Efeziečiams 3: 16–17
 1. „Įpareigok Viešpatį, ką padarysi, ir jis nustatys tavo planus“. - Patarlių 16: 3
 1. „Būkite nuolankus ir švelnus; būkite kantrūs, mylėdami vienas kitą “. - Efeziečiams 4: 2
 1. „Nes mes gyvename tikėjimu, o ne iš matymo“. - 2 Korintiečiams 5: 7
 1. Garbink Viešpatį, savo Dievą, ir jo palaima bus tavo maistas ir vanduo. Aš pašalinsiu ligą iš jūsų “. - Išėjimas 23:25
 1. „Jie atsakė:„ Tikėk Viešpačiu Jėzumi, ir tu būsi išgelbėtas - tu ir tavo šeima “. - Apd 16:31
 1. 'Tegul jis tau duoda tavo širdies troškimą ir pavyksta visiems tavo planams.' - Psalmė 20: 4
 1. „Dabar tikėjimas yra pasitikėjimas tuo, ko tikimės, ir užtikrinimas to, ko nematome“. - Hebrajams 11: 1
 1. 'Nes aš žinau planus, kuriuos turiu jums, - sako Viešpats, planuoju jums klestėti ir nepakenkti, planuojate suteikti jums vilties ir ateities'. - Jeremijas 29:11
 1. „Kad ir ką bedarytumėte, dirbkite tai visa širdimi, dirbdami Viešpačiui, o ne žmonių šeimininkams, nes žinote, kad gausite paveldą iš Viešpaties kaip atlygį. Tai Viešpats Kristus, kuriam tarnaujate “. - Kolosiečiams 3: 23–24
 1. „Kiekvienas iš jūsų turėtumėte duoti tai, ką nusprendėte duoti, o ne nenoriai ar priversti, nes Dievas myli linksmą dovanotoją“. - 2 Korintiečiams 9: 7
 1. „Ir per visas šias dorybes uždėkite meilę, kuri juos visus sujungia tobuloje vienybėje“. - Kolosiečiams 3:14
 1. „Tegul vilties Dievas užpildo jus visu džiaugsmu ir ramybe, kai juo pasitikite, kad Šventosios Dvasios jėga galėtumėte perpildyti viltimi“. - Romiečiams 15:13
 1. „Tai yra pasitikėjimas, kai kreipiamės į Dievą: jei ko nors klausiame pagal jo valią, jis mus girdi“. - 1 Jono 5:14
 1. „Taigi Kristuje Jėzuje jūs visi esate Dievo vaikai per tikėjimą, nes visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsirengėte Kristumi“. - Galatams 3: 26-27
 1. „Todėl, mano brangūs broliai ir seserys, tvirtai laikykitės. Tegul niekas tavęs nejudina. Visada atiduokite save Viešpaties darbui, nes žinote, kad jūsų darbas Viešpatyje nėra veltui “. - 1 Korintiečiams 15:58
 1. „Kai bijau, pasitikiu tavimi“. - Psalmė 56: 3
 1. „Kas skatintų meilę, apima nusikaltimą, bet kas tą pakartoja, tas išskiria artimus draugus“. - Patarlių 17: 9
 1. 'Būkite džiaugsmingi tikėdamiesi, kantrūs varge, ištikimi maldoje'. - Romiečiams 12:12
 1. „Jei mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins ir melsis, ieškos mano veido ir pasuks jų nedorais keliais, tada aš girdėsiu iš dangaus, atleisiu jų nuodėmę ir išgydysiu jų kraštą“. - 2 Kronikų 7:14
 1. „Kreipiuosi į jus, broliai ir seserys, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, kad jūs visi sutartumėte vienas su kitu, ką sakote, ir kad tarp jūsų nebūtų susiskaldymų, bet kad jūs būtumėte visiškai vieningi mintyse ir mintyse. . “ - 1 Korintiečiams 1:10
 1. „Ir dabar lieka šie trys: tikėjimas, viltis ir meilė. Tačiau didžiausia iš jų yra meilė “. - 1 Korintiečiams 13:13
 1. „Jėzus jai pasakė:„ Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Tas, kuris tiki manimi, gyvens, nors ir mirs; ir kas gyvena tikėdamas manimi, tas niekada nemirs. Ar tu tuo tiki? “- Jono 11: 25–26
 1. „Taigi mes žinome ir pasitikime meile, kurią Dievas mums teikia. Dievas yra meilė. Kas gyvena meilėje, tas gyvena Dieve, ir Dievas juose “. - 1 Jono 4:16
 1. „Bet kas aš esu ir kas yra mano tauta, kad galėtume mokėti taip dosniai kaip šis? Viskas kyla iš jūsų, ir mes jums davėme tik tai, kas ateina iš jūsų rankos “. - 1 Kronikų 29:14
 1. „Bet kai klausiate, turite tikėti ir neabejoti, nes tas, kuris abejoja, yra tarsi jūros banga, pučiama ir mėtoma vėjo“. - Jokūbo 1: 6
 1. „Todėl būkite labai atsargūs, kaip gyvenate - ne taip neprotingai, bet išmintingai, išnaudokite visas galimybes, nes dienos yra blogos“. - Efeziečiams 5: 15-16
 1. „Atsiduokite maldai, būkite budrūs ir dėkingi“. - Kolosiečiams 4: 2
 1. „Pats Viešpats eina prieš tave ir bus su tavimi; jis niekada tavęs nepaliks ir neapleis. Nebijok; nenusimink “. - Įstatymo 31: 8
 1. „Dosnus žmogus klestės; kas atgaivins kitus, bus atgaivintas “. - Patarlių 11:25
 1. „Pagirkime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievą ir Tėvą, atjautos Tėvą ir visokeriopą paguodos Dievą, kuris mus guodžia visose mūsų bėdose, kad galėtume guosti tuos, kurie pateko į bėdą, paguoda, kurią patys gauname iš Dievo . “ - 2 Korintiečiams 1: 3-4
 1. „Nes Dievo žodis yra gyvas ir aktyvus. Aštresnis nei bet kuris dviašmenis kardas, jis prasiskverbia net į dalijančią sielą ir dvasią, sąnarius ir čiulpus; tai vertina širdies mintis ir požiūrį “. - Hebrajams 4:12
 1. „Kas siekia teisumo ir meilės, tas randa gyvenimą, klestėjimą ir garbę.“ - Patarlių 21:21
 1. „Būkite malonūs ir atjaučiantys vienas kitą, atleiskite vienas kitam, kaip Dievas jums atleido Kristuje“. - Efeziečiams 4:32
 1. 'Kaip gera ir malonu, kai Dievo žmonės gyvena kartu vienybėje!' - Psalmė 133: 1
 1. „Dovana atveria kelią ir nukreipia dovanotoją į didžiųjų akivaizdą.“ - Patarlių 18:16
 1. „Ir pasvarstykime, kaip galime paskatinti vienas kitą meilės ir gerų darbų link, neatsisakydami susitikimų kartu, kaip kai kurie įpratę daryti, bet padrąsindami vienas kitą - ir juo labiau, kai matote artėjančią dieną“. - Hebrajams 10: 24-25
 1. „Mano sūnau, vykdyk tėvo įsakymą ir neapleisk mamos mokymo“. - Patarlių 6:20
 1. 'Tada jūs pasikviesite mane ir ateisite pasimelsti, ir aš jūsų klausysiu'. - Jeremijas 29:12
 1. „Ne tik klausykitės žodžio, bet ir patys save apgaudinėkite. Daryk, ką sako “. - Jokūbo 1:22
 1. „Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo giesmes Dievui, o kiti kaliniai jų klausėsi“. - Apd 16:25
 1. „Aš tau tai pasakiau, kad manyje turėtum ramybę. Šiame pasaulyje turėsite problemų. Bet imkitės širdies! Aš įveikiau pasaulį “. - Jono 16:33
 1. „Mes mylime, nes Jis mus pirmą kartą pamilo“. - 1 Jono 4:19
 1. „Didesnė meilė neturi nieko kito: atiduoti savo gyvenimą savo draugams“. - Jono 15:13
 1. 'Todėl skatinkite vienas kitą ir kurkite vienas kitą, kaip jūs iš tikrųjų darote'. - 1 Tesalonikiečiams 5:11
 1. „Vyrai, mylėkite savo žmonas, lygiai taip pat, kaip Kristus mylėjo bažnyčią ir pasidavė, kad ji padarytų ją šventą, valydama ją plaudama vandeniu per žodį“. - Efeziečiams 5: 25–26
 1. „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir yra naudingas mokant, priekaištaujant, taisant ir mokant teisumo, kad Dievo tarnas būtų kruopščiai pasirengęs kiekvienam geram darbui“. - 2 Timotiejui 3: 16–17
 1. 'Jėzus pasakė:' Tegul maži vaikai ateina pas mane ir netrukdo jiems, nes dangaus karalystė priklauso tokiems kaip šie '. - Mato 19:14
 1. „Kaip vanduo atspindi veidą, taip ir žmogaus gyvenimas atspindi širdį“. - Patarlių 27:19
 1. „Nieko nedarykite iš savanaudiškų ambicijų ar tuščio pasipūtimo. Verčiau vertinkite kitus aukščiau už save “. - Filipiečiams 2: 3
 1. „Visų pirma saugok savo širdį, nes iš jos teka viskas, ką darai“. - Patarlių 4:23
 1. „Tačiau Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, pakantumas, gerumas, gerumas, ištikimybė, švelnumas ir susivaldymas. Prieš tokius dalykus nėra įstatymo “. - Galatams 5: 22–23
 1. „Nes jei noro yra, dovana yra priimtina pagal tai, ką turi, o ne pagal tai, ko neturi“. - 2 Korintiečiams 8:12
 1. 'Tavo žodis yra lempa mano kojoms, šviesa mano kelyje'. - Psalmė 119: 105
 1. „Dievas atlygins kiekvienam žmogui pagal tai, ką jis padarė“. - Romiečiams 2: 6
 1. Arba nežinote, kad skriaudėjai nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite: Dievo karalystės nepaveldės nei seksualiai amoralūs, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei vyrai, turintys lytinių santykių su žmonėmis, nei su vagimis, nei godūs, girtuokliai, nei šmeižikai, nei aferistai “. - 1 Korintiečiams 6: 9–10
 1. „Kreipkitės į mane, aš jums atsakysiu ir pasakysiu jums puikių ir neaptinkamų dalykų, kurių nežinote“. - Jeremijas 33: 3
 1. „Nes jei atleisi kitiems žmonėms, kai jie tau nusideda, tavo dangiškasis Tėvas tau taip pat atleis“. - Mato 6:14
 1. „Jei mes išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, atleis mums mūsų nuodėmes ir apvalys mus nuo visų neteisybių“. - 1 Jono 1: 9
 1. „Kas teigia mylintis Dievą, bet nekenčia brolio ar sesers, yra melagis. Nes kas nemyli savo matyto brolio ir sesers, tas negali mylėti Dievo, kurio nematė “. - 1 Jono 4:20
 1. 'Kas kantrus, turi puikų supratimą, bet tas, kuris yra greitas, rodo kvailumą'. - Patarlių 14:29
 1. „Apsivilkite visą Dievo šarvą, kad galėtumėte pasisakyti prieš velnio planus“. - Efeziečiams 6:11
 1. „Nes Dvasia, kurią mums davė Dievas, nedaro mūsų baikščių, bet suteikia mums jėgos, meilės ir savidisciplinos“. - 2 Timotiejui 1: 7
 1. „Jėzus pažvelgė į juos ir pasakė:„ Su žmogumi tai neįmanoma, bet ne su Dievu; viskas įmanoma su Dievu. “- Morkaus 10:27
 1. „Jei turiu pranašysčių dovaną ir galiu suvokti visas paslaptis ir visas žinias ir jei turiu tikėjimą, kuris gali judinti kalnus, bet neturi meilės, aš esu niekas“. - 1 Korintiečiams 13: 2
 1. - Visų pirma, mylėkite vienas kitą giliai, nes meilė apima daugybę nuodėmių. - 1 Petro 4: 8
 1. „Tuomet artėkime prie Dievo malonės sosto su pasitikėjimu, kad gautume gailestingumo ir rastume malonės, kuri mums padėtų mūsų reikalingu metu“. - Hebrajams 4:16
 1. „Tegul visa, kas turi kvapą, giria Viešpatį. Girkite Viešpatį “. - Psalmė 150: 6
 1. „Viešpats yra šalia visų, kurie jo šaukiasi, prie visų, kurie jo šaukiasi tiesoje“. - Psalmė 145: 18
 1. „Neatitink šio pasaulio modelio, bet būk transformuotas atnaujindamas savo protą. Tada galėsite išbandyti ir patvirtinti, kokia yra Dievo valia - jo gera, maloni ir tobula valia “. - Romiečiams 12: 2
 1. 'Ateikite pas mane, visi, kurie esate pavargę ir apkrauti, ir aš jums suteiksiu poilsį'. - Mato 11:28
 1. „Aš visa tai galiu padaryti per tą, kuris man suteikia jėgų“. - Filipiečiams 4:13
 1. 'Išgelbėjimas nerastas niekam kitam, nes po dangumi nėra kito vardo, duoto žmonijai, kuriuo mes būtume išgelbėti'. - Apd 4:12
 1. 'Todėl, kadangi turime šiuos pažadus, mieli draugai, apsivalykime nuo visko, kas teršia kūną ir dvasią, tobulindami šventumą iš pagarbos Dievui'. - 2 Korintiečiams 7: 1